MRSM PDRM mempunyai empat Bahagian utama iaitu Bahagian Pentadbiran, Bahagian Hal Ehwal Akademik, Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Bahagian Ko-Kurikulum.Bahagian - bahagian ini merupakan tunggak utama dalam sistem MRSM PDRM. Di pentadbiran diterajui oleh Pen. Peg. Tadbir Tertinggi, Hal Ehwal Akademik 

diterajui oleh Timbalan Pengetua HEA, Hal Ehwal Pelajar diterajui oleh Timbalan Pengetua HEP manakala Ko-kurikulum diterajui oleh Timbalan Pengetua Ko-kurikulum.

Pentadbiran
12 April 2017 01:10 PM
adminkm

 

Unit Pentadbiran diterajui oleh Penolong Pegawai Tadbir Kanan disokong oleh staf-staf yang berdedikasi seramai 35 orang yang banyak membantu dalam melancarkan urusan pentadbiran maktab.

Bahagian ini di ketuai oleh En. Anuar bin Hanit  berjawatan Pen. Peg. Tadbir Kanan. Unit pentadbiran MRSM PDRM mempunyai staf seramai 35 orang.

Objektif utama bahagian ini adalah untuk memastikan setiap urusan pentadbiran, kewangan dan penyeliaan asrama  berjalan dengan lancar dan sempurna.