MRSM PDRM mempunyai empat Bahagian utama iaitu Bahagian Pentadbiran, Bahagian Hal Ehwal Akademik, Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Bahagian Ko-Kurikulum.Bahagian - bahagian ini merupakan tunggak utama dalam sistem MRSM PDRM. Di pentadbiran diterajui oleh Pen. Peg. Tadbir Tertinggi, Hal Ehwal Akademik 

diterajui oleh Timbalan Pengetua HEA, Hal Ehwal Pelajar diterajui oleh Timbalan Pengetua HEP manakala Ko-kurikulum diterajui oleh Timbalan Pengetua Ko-kurikulum.

Pengurusan
10 May 2017 07:54 PM
adminkm